Home / Products/ VALVE STEM SEAL
 
EOK-582
  • SBI# 122-1440 CHRYSLER 2222425000 HYUNDAI 2222425000 HYUNDAI 222242G000 KIA 222242G000 MITSUBISHI M
 
 

 Stem 0.169

Guide 0.419
Width 0.671
Height 0.791
Flange Width 0.965
 
SBI# 122-1440 
CHRYSLER 2222425000
HYUNDAI 2222425000
HYUNDAI 222242G000
KIA 222242G000
MITSUBISHI MN183952
 
 
2018 DODGE JOURNEY L4, 144 C.I., (2.4L), DOHC, GAS, FI, 16 Valve, Vin B, ED3  
2018 HYUNDAI ELANTRA L4, 1999cc, (2.0L), DOHC, GAS, FI, 16 Valve, Vin A, F, Nu GDi  
2018 HYUNDAI KONA L4, 1999cc, (2.0L), DOHC, GAS, FI, 16 Valve, Vin A, F, Nu GDi  
2018 HYUNDAI SANTA FE SPORT L4, 1998cc, (2.0L), DOHC, GAS, FI, 16 Valve, Vin A, B, G4KH, Theta II, TURBO  
2018 HYUNDAI SANTA FE SPORT L4, 2359cc, (2.4L), DOHC, GAS, FI, 16 Valve, Vin B, C, F, G,  G4KK, Theta II, GDi  
2018 HYUNDAI SONATA L4, 1999cc, (2.0L), DOHC, ELECTRIC/GAS, FI, 16 Valve, Vin 1, 2, G4NG, Nu GDi, Hybrid  
2018 HYUNDAI SONATA L4, 2359cc, (2.4L), DOHC, GAS, FI, 16 Valve, Vin B, C, F, G,  G4KK, Theta II, GDi  
2018 HYUNDAI TUCSON L4, 2359cc, (2.4L), DOHC, GAS, FI, 16 Valve, Vin B, C, F, G,  G4KK, Theta II, GDi  
2018 KIA FORTE L4, 1999cc, (2.0L), DOHC, GAS, FI, 16 Valve, Vin 5, 7, 8, G4NC  
2018 KIA FORTE5 L4, 1999cc, (2.0L), DOHC, GAS, FI, 16 Valve, Vin 5, 7, 8, G4NC  
2018 KIA SORENTO L4, 2359cc, (2.4L), DOHC, GAS, FI, 16 Valve, Vin 3, 6, 7, C, Hyundai G4KJ Theta II GDi Direct Injected  
2018 KIA SOUL L4, 1999cc, (2.0L), DOHC, GAS, FI, 16 Valve, Vin 5, 7, 8, G4NC  
2018 KIA SPORTAGE L4, 2359cc, (2.4L), DOHC, GAS, FI, 16 Valve, Vin 3, 6, 7, C, Hyundai G4KJ Theta II GDi Direct Injected  
2018 MITSUBISHI OUTLANDER SPORT L4, 1998cc, (2.0L), DOHC, GAS, FI, 16 Valve, Vin U, 4B11  
2018 MITSUBISHI RVR L4, 1998cc, (2.0L), DOHC, GAS, FI, 16 Valve, Vin U, 4B11  
2017 DODGE JOURNEY L4, 144 C.I., (2.4L), DOHC, GAS, FI, 16 Valve, Vin B, ED3  
2017 HYUNDAI ELANTRA L4, 1999cc, (2.0L), DOHC, GAS, FI, 16 Valve, Vin A, F, Nu GDi  
2017 HYUNDAI SANTA FE SPORT L4, 1998cc, (2.0L), DOHC, GAS, FI, 16 Valve, Vin A, B, G4KH, Theta II, TURBO  
2017 HYUNDAI SANTA FE SPORT L4, 2359cc, (2.4L), DOHC, GAS, FI, 16 Valve, Vin B, C, F, G,  G4KK, Theta II, GDi  
2017 HYUNDAI SONATA L4, 1999cc, (2.0L), DOHC, ELECTRIC/GAS, FI, 16 Valve, Vin 1, 2, G4NG, Nu GDi, Hybrid  
2017 HYUNDAI SONATA L4, 2359cc, (2.4L), DOHC, GAS, FI, 16 Valve, Vin B, C, F, G,  G4KK, Theta II, GDi  
2017 HYUNDAI TUCSON L4, 2359cc, (2.4L), DOHC, GAS, FI, 16 Valve, Vin B, C, F, G,  G4KK, Theta II, GDi  
2017 JEEP COMPASS L4, 122 C.I., (2.0L), DOHC, GAS, FI, 16 Valve, Vin 0, A, B, ECN GEMA  
2017 JEEP COMPASS L4, 144 C.I., (2.4L), DOHC, GAS, FI, 16 Valve, Vin B, ED3  
2017 JEEP PATRIOT L4, 122 C.I., (2.0L), DOHC, GAS, FI, 16 Valve, Vin 0, A, B, ECN GEMA